Dekanın Mesajı

Giderek daha karmaşık hale gelen bir dünyada, mühendislik öğrencilerinin birçok disiplinin temel bilgilerini birleştirerek yenilikçiliği ve karmaşık problem çözmeyi öğrenmeleri gerekir. Mühendislik Fakülte’miz esnek ders programları, disiplinlerarası yaklaşımları ile mesleklerinde fark yaratacak lider mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Alanında en iyi araştırmaları yapan öğretim üyelerimiz ve uluslararası düzeyde ileri laboratuvarlarımız ile, lisans programlarımızın hedefi teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunan, bilimsel analiz gücü yüksek, teknolojiyi izleyebilen ve geliştirebilen, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, araştırma/geliştirme deneyimli mühendisler mezun etmektir. Bu amaca ulaşmak için esnek ve çok yönlü lisans derslerinin yanında öğrencilerimize hevesleri doğrultusunda en başarılı olabilecekleri alanları keşfetmelerini sağlayacak ortamları da sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize kendi heyecanları doğrultusunda, dünya çapında tanınan öğretim üyelerimizin araştırma ortamlarında çalışma fırsatı veriyoruz. Böylelikle diğer araştırmacı ve öğrencilerle birlikte karmaşık mühendislik problemleri üzerinde ileri seviyede çalışma ve araştırma/geliştirme deneyimlerini üst düzeylere çıkarma fırsatı sağlıyoruz.

Sizleri de bu heyecanımızı paylaşmak üzere Mühendislik Fakültesi’nin eğitim ve araştırma programlarını daha yakından tanımaya davet ediyoruz.
Prof. Dr. Attila Gürsoy
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Vizyon

Mühendislik Fakültesi, Koç Üniversitesi‘nin Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmek vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bir Bakışta
KU Mühendislik

67

Fakülte Üyesi

4130

Mezun Öğrenci

1457

MSc + PhD

229

Ödül

3400+

Yayın

56

Laboratuvar

372

Proje

153

patent
5 spin-offs

450M

TL Araştırma Bütçesi

Ödüller