Dekanlık Ofisi

Prof. Dr. Attila Gürsoy

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Ofis: MF 239
Telefon: +90 212 338 1720
E-mail: agursoy@ku.edu.tr

Prof. Dr. Özlem Keskin

Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı

Ofis: ENG 224
Telefon: +90 212 338 1538
E-mail: okeskin@ku.edu.tr

Prof. Dr. Engin Erzin

Akademik İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Ofis: MF 145
Telefon: +90 212 338 1533
E-mail: eerzin@ku.edu.tr

Meltem Yabacı

Akademik ve İdari Koordinatörü

Ofis: MF 209
Telefon: +90 212 338 1748
E-mail: myabaci@ku.edu.tr

Gözde Gelgeç

Dekan İdari Asistanı

Ofis: MF 234
Telefon: +90 212 338 15 21
E-mail: ggelgec@ku.edu.tr

Bahar Hısım

Bilgisayar Mühendisliği
İdari Asistanı

Ofis: MF 209
Telefon: +90 212 338 11 73
E-mail: bhisim@ku.edu.tr

Hilal Demirtaş

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
İdari Asistanı

Ofis: MF 209
Telefon: +90 212 338 1791
E-mail: hdemirtas@ku.edu.tr

Zeynep Özgezgin

Endüstri Mühendisliği
İdari Asistanı

Ofis: MF 209
Telefon: +90 212 338 0658
E-mail: zozgezgin@ku.edu.tr

Sarin Simonyan

Makine Mühendisliği
İdari Asistanı

Ofis: MF 209
Telefon: +90 212 338 0915
E-mail: ssimonyan@ku.edu.tr

Derya Ernur

Mühendislik Fakültesi Raporlama ve Planlama Uzman Yardımcısı

Ofis: MF 203
Telefon: +90 212 338 1740
E-mail: dernur@ku.edu.tr

Selim Ölçer

Laboratuvar Koordinatörü

Ofis: ENG 125
Telefon: +902123381861
E-mail: solcer@ku.edu.tr

Mehmet A. Türkgeldi

Laboratuvar Teknisyeni

Ofis: ENG B205A
Telefon: +902123380731
E-mail: mturkgeldi@ku.edu.tr