Stajlar

İlgili yaz döneminde bahar dersleri bitip güz dersleri başlayana kadar olan süreçte hem gönüllü hem de zorunlu staj için sigortanız okul tarafından karşılanır. Staj sayfasında yer alan Staj Bilgi Formu nu sigortanızı okulun karşılayacağını belirterek doldurmanız yeterlidir.

Staj Bilgi Formunuzu staj başlamadan en geç bir hafta önce online olarak doldurunuz.

Eğer sigortanız üniversite tarafından karşılanacaksa, SGK İşe Giriş Bildirgenize staj başlangıç tarihinizden 1 gün önce E devlet üzerinden aşağıdaki adımlarla ulaşabilirsiniz.

İşe Giriş Bildirge Belgesi Alma

E-Devlet Sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız Arama çubuğuna 4A İşe Giriş Cıkış Bildirgesi yazarak ilgili hizmete ulaşınız. İlgili satırdaki işe giriş belgesi için belge oluştur tuşu ile ilgili belgeye ulaşınız.

Dosyayı indir tuşu ile pdf formatında bilgisayara indiriniz ve çıktısını alınız.

Firmanız, size ödedikleri staj ücreti karşılığında Devlet katkısı almayı talep ediyorsa formu doldurabilir. Talebi yoksa form zorunlu değildir.

Yapacağınız zorunlu stajla ilgili olarak, staj yapacağınız firmanın sizden talep ettiği zorunlu staj yazısını temin etmekteyiz. Bu belgeyi alabilmeniz için bölümünüzün wen sayfasından yaz stajı sekmesinden bu belgeye ulaşıp CE Track-it üzerinden bize ulaştırınız.

Yapacağınız zorunlu stajla ilgili olarak, staj yapacağınız firmanın sizden talep ettiği zorunlu staj yazısını temin etmekteyiz. Bu belgeyi alabilmeniz için bölümünüzün wen sayfasından yaz stajı sekmesinden bu belgeye ulaşıp CE Track-it üzerinden bize ulaştırınız.

Bahar dönemi bitiminden Güz dönemi başlangıcına kadar 20 iş gününü tamamladıktan sonra da sigortanız okul tarafından karşılanmaya devam eder, staj bilgi formundaki tarihleri buna göre güncellemeniz gerekmektedir.

Yaz okulu derslerinizle stajınızın çakışmaması gerekiyor, aksi halde zorunlu staj olarak saydıramazsınız.

Bahar dönemi dersleri sona erdikten sonra, Güz dönemi dersleri başlamadan önce  20 peşpeşe iş günü olacak şekilde, Resmi tatiller olmaksızın zorunlu stajınızı tamamlamanız gerekmektedir. Eğer resmi tatile denk gelen gün varsa, stajınızı o gün sayısı kadar uzatmanız gerekmektedir.

Not: Eğer Yaz Okulu’ndan ders alacaksanız, bu durumda, Yaz Okulu dersiniz sona erdikten sonra Güz dönemi dersleri başlamadan önce 20 peşpeşe iş günü olacak şekilde zorunlu stajınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Dönem içerisinde veya aynı yaz döneminde iki stajın da yapılması öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları ve aynı şirkette yapılsa bile farklı departmanlarda yapılması şartı ile ve staj koordinatörünün onayı doğrultusunda yapılabilmektedir. Ayrıca dönem içinde staj yapacak öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları ve 491 dersi dışında tek bir dersi kalmış olmalıdır. Dönem içi staj için de web sayfasındaki prosedürü izlemelisiniz, staj bilgi formunu doldurduğunuzda bize bilgi verirseniz, sigorta girişinizin yapılması için İK’ya haber veriyor oluruz.

Hayır, öncelikle ilgili staj dersinizin ön koşullarını tamamlamanız gerekmektedir.

Staj raporuna imza gerekmemektedir.

Evet, yeterlidir. Eğer ıslak imza alınamıyorsa, elektronik imza da kabul edilecektir. Günlüğün her sayfası imzalanmalıdır.

Çift anadal yapan öğrencilerin her iki anadalı da mühendislik ise her anadal da en az bir staj yapmak zorundadırlar (örn. CHBI 291 ve MECH 391). Eğer mühendislik olmayan bir anadal ile (örn. MBGE, ECON) çift anadal yapılıyorsa, öğrenci CHBI 291 ve CHBI 391’in ikisini de tamamlamalıdır.