Bir Bakışta KU Mühendislik

1400 Lisans Öğrencisi
1720 Lisans Mezunu
460 Lisansüstü Öğrencisi
240 Lisansüstü Mezunu
50 Öğretim Elemanı
7 TÜBİTAK Bilim Ödülü
11 TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 16 TÜBA GEBİP Ödülü
Çok Sayıda Ulusal ve Uluslarası Ödül
4 Avrupa Araştırma Konseyi Ödülü (ERC Grant)
Son 5 senede 500 üzeri bilimsel makale
92 Patent