[vc_wp_text title=”Temel Prensipler”]Zorunlu staj olsun ya da olmasın üniversite öğrencilerin Sosyal Güvenlik primini prosedürde belirtilen kurallara uygun olacak şekilde karşılamaktadır.

Zorunlu staj derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler mezun olamazlar. ChBi/COMP/ELEC/INDR/MECH 291 kodlu stajın 2. sınıfın sonundaki yaz döneminde, ChBi/COMP/ELEC/INDR/MECH 391 kodlu stajın 3. sınıfın sonundaki yaz döneminde yapılmalıdır.

Mühendislik Fakültesi’nin herhangi bir programından başarıyla mezun olabilmek için öğrenciler ChBi/COMP/ELEC/INDR/MECH 291 ve 391 için ayrı ayrı en az kesintisiz 20 iş günü staj yapmalıdır.

İki staj ayrı firmalarda veya aynı firmada farklı departmanlarda yapılmalıdır.

İki ana dalı da Mühendislik Fakültesi programlarında olan çift ana dal öğrencileri, mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak için her iki ana dal konusunda birer staj yapmaları gerekir.

Zorunlu staj dersleri için ilgili yönetmeliğe uygun olarak başarılı/başarısız notlarından biri verilir.

Zorunlu staj tarihleri akademik takvimde açıklanan şekilde bahar döneminin sona ermesiyle başlar ve bunu takip eden güz döneminin ders başlangıcından 20 iş günü önce sonlanır. Mezuniyet koşullarını tamamlamak için sadece tek dersi kalan veya sadece staj dersi kalan öğrenciler akademik dönem içinde zorunlu staj yapabilirler. Bunun dışında akademik dönem içinde zorunlu staj yapılamaz.

Öğrencilerin, araştırma laboratuvarlarında zorunlu staj yapmaları bağlı oldukları programın staj kurallarına tabidir.

Staj prosedürünün devamına, bölüme özgü kurallar ve süreç bilgisine aşağdaki bölüm bazlı linklerden ulaşabilirsiniz.

[/vc_wp_text]