Bu ödül çerçevesinde öncelikle iyonik sıvı kaplı metal oksit destekli metal katalizörlerindeki yapı-performans ilişkileri detaylı bir şekilde belirlenip, bu bilgi doğrultusunda hidrokarbonların yakıtlara dönüşümleri için yüksek performanslı katalizörlerin geliştirilmesine çalışılacaktır.