Dr. Savaş Taşoğlu yeni teknoloji geliştirmeye ve ticari değer üretmeye yönelik, (i) infertilite testleri ve (ii) uygun maliyetli hücre ayrıştırma kitleri üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı ODTÜ Parlar Vakfı 2020 Teknoloji Teşvik Ödülüne layık görülmüştür. Dr. Taşoğlu’nun çalışmaları altı patent üretmiş olup, bunlardan dördü çeşitli firmalar tarafından lisanslanmış ve aktif olarak kullanımdadır.