Kimya ve biyoloji mühendisliği öğrencileri öğrenimleri boyunca aşağıdaki konularda öğretim görevlilerinin yanında ve araştırma laboratuvarlarında çalışarak bilim ve mühendisliğn en ön safhalarında güncel konularda araştırma tecrübesi kazanabilirler. Bu tecrübe özellikle eğitimine yurt dışında yüksek lisans veya doktora seviyesinde devam etmek isteyen öğrencilerimiz için Koç Üniversitesi’nin sağlayacağı önemli bir ayrıcalık olmaktadır.

Başlıca araştırma alanları şunlardır:

 • İlaç Keşifleri
 • Doku Mühendisliği
 • Bitki Biyoteknolojisi
 • Protein-Protein Etkileşimleri
 • Protein Katlanması
 • Süreç Dinamikleri, Kontrol ve Optimizasyon
 • Sistem Mühendisliği
 • Kataliz
 • Süperkritik Akışkanlar
 • Nano Yapılı Malzemelerin Sentezi
 • Yakıt Hücreleri ve Sürdürülebilir Gelişim
 • Bilgisayımsal Akışkan Dinamiği
 • Polimer Fen Bilimleri ve Mühendislik
 • Mikro Akışkanlar
 • Biyolojik Saat
 • Etkileşim Ağları ve Yolları
 • Enerji uygulamaları için metal organik iskelet modelleme
 • Gaz ayrıştırma süreçleri için kristal nano gözenekli zarların moleküler simülasyonları
 • Gözenekli malzemelerde emilim ve difüzyon için bilgisayımsal çalışmalar
 • Süperkritik akışkanlar ve iyonik sıvılar