Ders Tanımları

MECH 100 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Makine mühendisliğinde sıkça kullanılan temel matematik formülasyonları: tensör cebiri, indis notasyonu, koordinat çevrimleri, indis notasyonunda temel tensör operasyonları. Birimler ve birim sistemleri arası çevrimler. Temel makina mühendislik kavramları ve mekanik tasarımdaki kullanımları. Mekanik tasarımın temelleri: Yapılardaki kuvvetler, malzemeler ve gerilimler, malzeme seçimi. Makine mühendisliğinin ana uzmanlık alanları. Tasarım süreci ve takım projelerinde pratik deneyim kazanımı.
Credits: 3

MECH 201 / STATİK VE MALZEME MEKANİĞİ

Statik: kuvvet, moment, rijit cisimlerde denge, kesit alanı atalet momenti, yapısal analiz, iç kuvvetler ve momentler. Malzeme mekaniği: normal ve kayma gerilimleri ve birim şekil değiştirme, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yükleme, burulma, bükülme, dik kesme, bileşik yükleme, gerilim transformasyonu ve asal gerilimler, Mohr çemberi, kiriş sapması.
Credits: 3
Prerequisite: (PHYS. 101 and MATH. 106) or consent of the instructor

MECH 202 / MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ

Metaller, seramik ve camlar, polimerler ve kompozit malzemelere giriş. Kristal yapı ve bozuklukları. Malzemelerin elastik ve plastik deformasyonu. Sertlik. Sürünme ve gerilim gevşemesi. Viskoelastik deformasyon. Isıl davranış. Yıkım analizi. Evre çizelgeleri. Isıl işlem.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 201 or consent of the instructor

MECH 203 / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIMA GİRİŞ

Makina Mühendisliği Tasarımının Temelleri. Kavramsal ürün tasarımı. Katı model tabanlı bilgisayar destekli tasarım ve uygulamaları.
Credits: 4

MECH 204 / TERMODİNAMİK

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.
Credits: 3
Prerequisite: (CHEM. 102 or CHEM. 103) or consent of the instructor

MECH 206 / DİNAMİK

Kinematik, Kinetik, Kuvvet-İvme, Is-Enerji, Impuls-Momentum Prensipleri.
Credits: 3
Prerequisite: (PHYS. 101 and MATH. 204) or consent of the instructor

MECH 291 /


Credits: 0

MECH 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.
Credits: 3
Prerequisite: MATH. 204 or consent of the instructor

MECH 302 / ISI TRANSFERİ

Kararlı/kararsız hal ısı transferi. Konveksiyon ısı transferi. İçsel ve dışsal akımlar. Işınım ısı transferi. Isı değiştiricisi tasarımı ve analizi.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 301 or consent of the instructor

MECH 303 / MAKİNA TASARIMI

Çeşitli makina parçalarının tasarımı ve analizi. Parçalardan bütüne ulaşmada uygulanan yöntemler.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 201

MECH 304 / DİNAMİK MODELLEME VE KONTROL

Makina sistemlerinin modellemesi ve dinamik analizi. Geribesleme kontrol teknikleri.
Credits: 3
Prerequisite: (MATH. 204 and MECH. 206) or consent of the instructor

MECH 306 / ÜRETIM YÖNTEMLERI

Malzeme: metallerin atomik yapısı, mekanik özellikler için testler, fiziksel özellikler, ısıl işlemler, demir ve çelikler, diğer metaller, polimerler ve kompozit malzemeler. Yöntemler: döküm, haddeleme, dövme, ekstrüzyon, sac plastik şekillendirme yöntemleri, toz metalürjisi, polimer ve kompozit üretim yöntemleri, hızlı prototipleme ve talaşlı imalat (torna ve freze işlemleri). Mühendislik ölçümleri ve cihazları. CNC kodlama ve simülasyona giriş.
Credits: 4
Prerequisite: (MECH. 201 and MECH. 202) or consent of the instructor

MECH 307 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN SAYİSAL ÇÖZÜMLEME

MATLAB?de programlamaya giriş; hesaplama temelleri; kök bulma; direkt ve yinelemeli lineer cebir çözümü; çok değişkenli nonlineer cebir çözümü; eğri uydurma; sayısal türev ve integral; Euler ve FDM sayısal yöntemleriyle ODE ve PDE türevsel denklemlerinin sayısal çözümlemesi; ilk-zamanlı, sınır-değerli, Laplace ve ısı denklemi mühendislik problemlerinin sayısal çözümlemesi.
Credits: 3
Prerequisite: (MATH. 204 and COMP. 130 or 131) or consent of the instructor

MECH 308 / SONLU ELEMANLAR METODUYLA ANALİZ

Zorlama analizi için hesaplamalı bir yöntem olarak sonlu elemanlar metoduna (SEM) giriş. Linear elastik örnekler üzerinden temel teori ve SEM'in çeşitli mühendislik problemlerine uygulanması: zorlama analizi, özfrekans ve özsalınımlar, ısı trasferi, mikro ve nano yapıların mekaniği. SEM için basit bilgisayar programı yazılması, ve profesyonel programların öğrenilmesi.
Credits: 3
Prerequisite: MATH. 204 and MECH. 303

MECH 391 / YAZ STAJI II

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.
Credits: 0
Prerequisite: MECH 291 or ENGR 291

MECH 401 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

Makina Mühendisliğinin temel ekipman ve deney teknikleri. Isı sistemlerin, termodinamik,akışkan, ısı transferi, dinamik ve kontrol kavramlarının gösterildiği deneyler. Data yakalama, analiz ve sunum teknikleri.
Credits: 3
Prerequisite: (MECH. 201 and MECH. 206 and MECH. 301 and MECH. 302 and MECH. 304) or consent of the instructor

MECH 406 / ELASTİKİYET VE PLASTİKLİĞE GİRİŞ

İndeks notasyonu, tensöriyel cebir, koordinat çevirimi, lineer elastikiyet, gerilim, gerinim, lineer elastik katılar için temel kurallar, edimsiz deplasmanlar prensibi, düzlemsel gerilim ve düzlemsel gerinim, deformasyon kriterleri (von Mises, Tresca, deformasyon yüzeyleri), sertleşme modelleri (eşyönlü sertleşme, kinematik sertleşme), elastikiyet, plastiklik, tek eksenli deformasyon, çok eksenli deformasyon.
Credits: 3
Prerequisite: (MATH. 204 and MECH. 201) or consent of the instructor

MECH 408 / BİYOMEKANİĞE GİRİŞ


Credits: 3
Prerequisite: MECH. 201 or consent of the instructor

MECH 409 / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Otomotiv mühendisliğinde malzeme ve üretim teknolojileri seçimi, parça tasarım ve üretimi, kalite kontrol ve test metotları, otomotiv mühendisliğinin diğer alanlarına genel bir giriş.
Credits: 3
Prerequisite:MECH 202 and 203 and 204 and 306

MECH 411 / TİTREŞİM TEORİSİ

Mekanik sistemlerin deterministik titreşim hareketleri: Tek serbestlik dereceli, çoklu serbestlik dereceli ve sürekli sistemlerin serbest, harmonik kuvvetler, periodik kuvvetler ve kuvvet etkisinde geçici hareketleri. Sonlu elemanlar metoduna giriş.
Credits: 3
Prerequisite: (MATH. 203 and MATH. 204) or consent of the instructor

MECH 412 / ARAÇ MÜHENDİSLİĞİ


Credits: 3

MECH 421 / İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

Akışkanlar mekaniğinin temellerinin yüksek seviyede sunumu. Kinetik teorinin sürekli ortamlar mekaniği bağlamında akışkanlar dinamiğine bakan yönleri. Tensör analizi ve Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin sıkıştırılabilir akışlar için çıkarılması. Sınır şartları ve ara yüzey fenomeni. Viskoz akışlar, sınır tabaka teorisi, potansiyel akışlar ve çevrim (vortisiti) dinamiği. Türbülans ve türbülanslı akışlara giriş.
Credits: 3
Prerequisite: (MATH. 204 and MECH. 301) or consent of the instructor

MECH 422 / HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

Akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinde karşılaşılan eliptik, parabolik ve hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler. Sonlu-farklar, sonlu-hacimler ve bir miktar da sonlu-elemanlar yöntemleri. Doğruluk, yakınsama ve kararlılık; sınır şartları ve çözüm ağı oluşturma. Günümüzde kullanılan popüler sayısal yöntemler. Ödev ve projelerde dijital bilgisayarlarda programlama gerekebilir.
Credits: 3
Prerequisite: (MATH. 204 and MECH. 301) or consent of the instructor

MECH 423 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.
Credits: 3
Prerequisite: CHEM. 102 or consent of the instructor

MECH 425 / MİKRO ALGILAYICILARIN MEKANİĞİ

MEMS malzemelerinin ve imalat usullerinin tanıtımı; mekanik kavramlar ve bileşenler; çevirim ilkeleri; MEMS algılayıcılar.
Credits: 3
Prerequisite: (MECH. 201 and MECH. 202) or consent of the instructor

MECH 426 / AERODİNAMİK VE RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar türbini ve rüzgar çiftliği teknolojisi ile ilgili aerodinamik etkileşimler incelenecektir. Hesaplamalı modelleme, tasarım ve destek sistemleri. Aeroelastisiteye giriş, girdap dinamikleri ve gürültü üretimi. Atmosferik türbülans modelleri ve atmosferik sınır tabakası analizi. Panel-girdap-iz aksi ve kucultulmus analiz yöntemleri, turbomakina tasarımı, rüzgar türbini, pervane ve rüzgar çiftliği tasarımı/operasyon uygulamalari, düşük hız aerodinamik ilkeleri. Uç boyutlu efektler, verimlilik ve akış kontrolü, sürüklenme direcini azaltma. Aerodinamik test ve rüzgar tüneli deneyleri. Rüzgar kullanarak ulaşım, yelkenliler ve ilgili diğer gelişmekte olan aerodinamik konular, temiz enerji alternatifleri.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 301 or MECH. 308 or consent of the instructor

MECH 427 / ROKET İTKİ SİSTEMLERİ

Roket tepki sistemlerinin tasarım ve analizi. Roket sistemlerindeki temel fizik ve kimya prensipleri işlenecektir. Dersin konsantrasyonu kimyasal roketler üzerine olacak ve sıvı, katı, hybrid sistemlerin tasarım ve analizini içerecektir. Elekrik ve nükleer roket sistemleri de ders kapsamı dahilindedir. Ayrıca fırlatma sistemlerinin temel tasarım ve optimizasyon ilkeleri ile yörünge hesaplamaları işlenecek konular arasındadır.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 302 or CHBI. 302 or consent of the instructor

MECH 434 / BİLGİSAYAR TABANLI BENZETİM VE MODELLEME

Etkileşimli benzetim için geometrik, fizik tabanlı, ve olasılıksal modelleme ve hesaplamalı teknikler: bilgisayar programlama, sayısal yöntemler, grafiksel modelleme ve programlama,fizik tabanlı ve olasılıksal modelleme teknikleri.
Credits: 3

MECH 441 / KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ

Kompozitlere giriş; kompozit üretim yöntemleri; kompozitlerin taşınımındaki korunum denklemleri; üretim yöntemlerinin matematiksel modellenmesi; sayısal çözümleme yöntemleri ve MATLAB?da programlamanın gözden geçirilmesi; termoplastik ve termoset matriksli elyaf takviyeli ileri kompozit malzemeler; sıvı kompozit malzeme üretim yöntemleri; reçine transfer kalıplama (RTK) ve vaküm infüzyonu (Vİ) yöntemleri ile tasarım, modelleme, simülasyon ve parça üretimi; çevirim içi control, veri toplama ve analizi.
Credits: 3
Prerequisite: (MECH. 301 and MECH. 306 and MECH. 307) or consent of the instructor

MECH 442 / MEKATRONİK

Fiziksel sistemlerin matematiksel tanımlanması, modellemesi, simulasyonu. Sensorler, donanım araçları. Hidrolik, pnomatik, mekanik ve elektrikli tahrik sistemleri. Programlanabilir Kontrolürler. Sinyaller, Sistemler ve Kontrol. Gerçek zamanlı kontrol. Mikroprosesor tabanlı elektro-mekanik kontrol uygulamaları ve otomasyon.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 304 or consent of the instructor

MECH 443 / BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM VE OTOMASYON

Bilgisayar Destekli Tasarımdan (CAD), Bilgisayar Destekli Üretim ve Ürün Yaratılma Süreçleri. Üretim Otomasyonu. Üretimdeki Modern Sensörler. Bilgisayar Kontrollü Üretim Sistemleri. Bilgisayar destekli Sayısal Kontrol (CNC) ve Takım Tezgahları.Hızlı Prototipleme. Endüstriyel Robotik.
Credits: 3

MECH 444 / ROBOTİK

Robot sistemlerinin modellemesi, kontrolü ve yapay zeka ile programlanması. Robot kolları ve yürüyen robotların incelenmesi. İleri ve geri kinematik, yol planlaması, dinamik, kontrol ve robot kollarının programlaması. Yürüyen robotların donanımları, görsel ve hareket sensörleri, pozisyon tahmini, navigasyon ve akıl yürütme. Robot kolları ve yürüyen robotlar ile laboratuarda deneyler.
Credits: 3

MECH 447 / METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME

Metal şekillendirme, plastic akış kinetiği, metalik malzemelerde doku ve doku evrimi, hesaplama açısından metal şekillendirme, plastisite ve visko-plastisite, plastic şekillendirmenin modellenmesi, plastic deformasyonun nümerik analizi, klasik plastisite teorileri, mikro yapı modellemesi, kaymanın termodinamiği ve mekaniği, kristal plastisite için pekleşme kanunları, mühendislikte sıkça kullanılan modeler, visko-plastik kendiyle uyumlu modelleme.
Credits: 3
Prerequisite: (MECH. 202 and MATH. 204) or consent of the instructor

MECH 462 / MİCRO VE NANO İMALAT

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 202 or consent of the instructor

MECH 466 / BİYOMİMETİK


Credits: 3

MECH 468 / TIPTA MEKANİK VE MALZEMELER

Biyo-mühendislik, mühendislik malzemeleri, tıp, polimerler, metaller, akıllı malzemeler, implantasyon ve implantasyon araç gereçleri, hücre ve doku mekaniği, mikrocerrahi, kendiliğinden genleşen stentler, fizyoterapi, faz değişimi, şekil hafıza alaşımları.
Credits: 3

MECH 491 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir makina mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.
Credits: 4
Prerequisite: (MECH. 203 and MECH. 303) or consent of the instructor

MECH 492 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II

Makine Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.
Credits: 3
Prerequisite: (MECH. 203 and MECH. 303) or consent of the instructor

MECH 506 / ELASTİSİTE VE PLASTİSİTEYE GİRİŞ


Credits: 3
Prerequisite: (MATH. 204 and MECH. 201) or consent of the instructor

MECH 507 / SONLU ELEMANLAR METODUYLA ANALİZ

Zorlama analizi için hesaplamalı bir yöntem olarak sonlu elemanlar metoduna (SEM) giriş. Linear elastik örnekler üzerinden temel teori ve SEM'in çeşitli mühendislik problemlerine uygulanması: zorlama analizi, özfrekans ve özsalınımlar, ısı trasferi, mikro ve nano yapıların mekaniği. SEM için basit bilgisayar programı yazılması, ve profesyonel programların öğrenilmesi.
Credits: 3

MECH 508 / BİOMEKANİĞE GİRİŞ

Mekaniğin biyolojik sistemlere uygulamaları. Mekaniğin temel prensipleri (kuvvet-moment, zorlama-gerinim, iş, enerji, katı cisim dinamiği), insan hareketlerinin analizi, kas sisteminin modellemesi, doku mekaniği, motor kontrol sistemi, spor biomekaniği ve rehabilitasyon mühendisliği.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 201 or consent of the instructor

MECH 509 / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Otomotiv mühendisliğinde malzeme ve üretim teknolojileri seçimi, parça tasarım ve üretimi, kalite kontrol ve test metotları, otomotiv mühendisliğinin diğer alanlarına genel bir giriş.
Credits: 3

MECH 511 / TİTREŞİM TEORİSİ

Mekanik sistemlerin deterministik titreşim hareketleri: Tek serbestlik dereceli, çoklu serbestlik dereceli ve sürekli sistemlerin serbest, harmonik kuvvetler, periodik kuvvetler ve kuvvet etkisinde geçici hareketleri. Sonlu elemanlar metoduna giriş.
Credits: 3

MECH 512 / ARAÇ MÜHENDİSLİĞİ


Credits: 3

MECH 521 / İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

Akışkanlar mekaniğinin temellerinin yüksek seviyede sunumu. Kinetik teorinin sürekli ortamlar mekaniği bağlamında akışkanlar dinamiğine bakan yönleri. Tensör analizi ve Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin sıkıştırılabilir akışlar için çıkarılması. Sınır şartları ve ara yüzey fenomeni. Viskoz akışlar, sınır tabaka teorisi, potansiyel akışlar ve çevrim (vortisiti) dinamiği. Türbülans ve türbülanslı akışlara giriş.
Credits: 3

MECH 522 / HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

Akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinde karşılaşılan eliptik, parabolik ve hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler. Sonlu-farklar, sonlu-hacimler ve bir miktar da sonlu-elemanlar yöntemleri. Doğruluk, yakınsama ve kararlılık; sınır şartları ve çözüm ağı oluşturma. Günümüzde kullanılan popüler sayısal yöntemler. Ödev ve projelerde dijital bilgisayarlarda programlama gerekebilir.
Credits: 3

MECH 525 / MİKRO ALGILAYICILARIN MEKANİĞİ

MEMS malzemelerinin ve imalat usullerinin tanıtımı; mekanik kavramlar ve bileşenler;çevrim ilkeleri; MEMS algılayıcılar.
Credits: 3

MECH 526 / AERODİNAMİK VE RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar türbini ve rüzgar çiftliği teknolojisi ile ilgili aerodinamik etkileşimler incelenecektir. Hesaplamalı modelleme, tasarım ve destek sistemleri. Aeroelastisiteye giriş, girdap dinamikleri ve gürültü üretimi. Atmosferik türbülans modelleri ve atmosferik sınır tabakası analizi. Panel-girdap-iz aksi ve kucultulmus analiz yöntemleri, turbomakina tasarımı, rüzgar türbini, pervane ve rüzgar çiftliği tasarımı/operasyon uygulamalari, düşük hız aerodinamik ilkeleri. Uç boyutlu efektler, verimlilik ve akış kontrolü, sürüklenme direcini azaltma. Aerodinamik test ve rüzgar tüneli deneyleri. Rüzgar kullanarak ulaşım, yelkenliler ve ilgili diğer gelişmekte olan aerodinamik konular, temiz enerji alternatifleri.
Credits: 3

MECH 534 / BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME VE SİMULASYON

Etkileşimli simulasyon için geometrik, fiziksel ve olasılıksal metotlar ve ilgili hesaplamalı teknikler: Bilgisayar programlama, numerik metotlar, grafiksel modelleme ve programlama, fizik bazlı simulasyon.
Credits: 3

MECH 541 / KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ

Kompozitlere giriş; kompozit üretim yöntemleri; kompozitlerin taşınımındaki korunum denklemleri; üretim yöntemlerinin matematiksel modellenmesi; sayısal çözümleme yöntemleri ve MATLAB?da programlamanın gözden geçirilmesi; termoplastik ve termoset matriksli elyaf takviyeli ileri kompozit malzemeler; sıvı kompozit malzeme üretim yöntemleri; reçine transfer kalıplama (RTK) ve vaküm infüzyonu (Vİ) yöntemleri ile tasarım, modelleme, simülasyon ve parça üretimi; çevirim içi control, veri toplama ve analizi.
Credits: 3

MECH 542 / MEKATRONİK

Fiziksel sistemlerin matematiksel tanımlanması, modellemesi, simulasyonu. Sensorler, donanım araçları. Hidrolik, pnomatik, mekanik ve elektrikli tahrik sistemleri. Programlanabilir Kontrolürler. Sinyaller, Sistemler ve Kontrol. Gerçek zamanlı kontrol. Mikroprosesor tabanlı elektro-mekanik kontrol uygulamaları ve otomasyon.
Credits: 3

MECH 543 / BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK ÜRETİM VE OTOMASYON

Bilgisayar destekli tasarımdan bilgisayar destekli üretime kadar ürün gerçekleştirme süreçleri. Üretim Otomasyonu. Üretimdeki Modern Sensörler. Üretim Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Kontrolü. CNC takım tezgahları. Talaşlı Üretim Süreçleri. Hızlı Prototipleme. Endüstriyel Robotik.
Credits: 3

MECH 544 / ROBOTİK

Robot sistemlerinin modellemesi, kontrolü ve yapay zeka ile programlanması. Robot kolları ve yürüyen robotların incelenmesi. İleri ve geri kinematik, yol planlaması, dinamik, kontrol ve robot kollarının programlaması. Yürüyen robotların donanımları, görsel ve hareket sensörleri, pozisyon tahmini, navigasyon ve akıl yürütme. Robot kolları ve yürüyen robotlar ile laboratuarda deneyler.
Credits: 3

MECH 547 / METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME

Metal şekillendirme, plastic akış kinetiği, metalik malzemelerde doku ve doku evrimi, hesaplama açısından metal şekillendirme, plastisite ve visko-plastisite, plastic şekillendirmenin modellenmesi, plastic deformasyonun nümerik analizi, klasik plastisite teorileri, mikro yapı modellemesi, kaymanın termodinamiği ve mekaniği, kristal plastisite için pekleşme kanunları, mühendislikte sıkça kullanılan modeler, visko-plastik kendiyle uyumlu modelleme.
Credits: 3
Prerequisite: (MECH. 202 and MATH. 204) or consent of the instructor

MECH 562 / MİCRO VE NANO İMALAT

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik.
Credits: 3
Prerequisite: MECH. 202 or consent of the instructor

MECH 566 / BİYOMİMETİK


Credits: 3

MECH 568 / TIPTA MEKANİK VE MALZEMELER

Biyo-mühendislik, mühendislik malzemeleri, tıp, polimerler, metaller, akıllı malzemeler, implantasyon ve implantasyon araç gereçleri, hücre ve doku mekaniği, mikrocerrahi, kendiliğinden genleşen stentler, fizyoterapi, faz değişimi, şekil hafıza alaşımları.
Credits: 3