Akreditasyon

Lisans eğitimi akreditasyonu,  lisans eğitiminin uluslararası standardlarını ve gerekliliklerini güvence altına almak amacıyla yetkili kuruluşlarca verilen uygunluk belgesidir.

Makina Mühendisliği Lisans Programı 2013  yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir. http://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2015.shtm

MÜDEK, Avrupa’da  EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 10 akreditasyon ajansından birisidir. Ayrıca Washington Accord Signatory statüsü bulunmaktadır.

Detaylı bilgiler:

Akreditasyon Listesi

Ulusal Dış Değerlendirme ve Yetkilendirme

Washington Accord Signatory Statüsü

Program Eğitim Amaçları:

 Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

 • Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
 • Makina mühendisliği veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
 • Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve makina mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.

Program Çıktıları:

 Koç Mühendislik mezunları

 • Temel matematik ve fen bilimleri bilgilerine hakim olmalı, ve bu bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanma becerisine sahip olurlar,
 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olurlar,
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik) altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar,
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olurlar,
 • Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olurlar,
 • Disiplin içi ve çok-disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olurlar,
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olurlar,
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olurlar.

Programa Özgü Ölçütler:

 Makina mühendisliği mezunları

 • Zorunlu alan dersleri ile makina mühendisliği yelpazesinde genişlik, 2 adet alan seçmeli ve 6 adet serbest seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik kazanırlar,
 • Çok değişkenli matematik, lineer cebir, türevsel denklemler ve istatistik dahil ileri matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makina mühendisliği problemlerinin çözümüne uygulayabilme becerisine sahip olurlar,
 • Kimya ve matematiğe dayalı sağlam fizik bilgisi sahibi olurlar,
 • Hesaplamalı bilimler ve bilgisayar uygulamalarını makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanma becerisine sahip olurlar,
 • Mekanik tasarım, sistem tasarım ve gerçeklemesi dahil olmak üzere statik, dinamik, mekanik sistemler, ısıl sistemler, akışkanlı sistemler, üretim ve kontrol sistemleri alanlarında çalışabilme becerisine sahip olurlar.