Lisansüstü Eğitimi Hakkında

Yüksek Lisans Programı

Bilimsel gerçekleri aramak, yeni teknolojileri öğrenmek ve farklılık yaratan araştırmalar yapabilmek eğitimde yüksek kaliteyi gerektirmektedir. İş dünyasının ve endüstrinin küresel rekabette araştırma ve geliştirmeye gösterdiği ilgi, yeni teknolojileri geliştirip yönetebilmek için gerekli akademik altyapıya ve uzmanlığa sahip yüksek lisans ve doktora öğrencilerine olan talebi artırmaktadır. Koç Üniversitesindeki lisansüstü programlar bu talebin farkında olarak, üstün nitelikli öğrencilere en iyi eğitimi ve araştırma ortamını vermeyi hedeflemektedir. Programların amacı geleceğin lider araştırmacı ve yöneticilerine, mesleğin teknolojik temellerini genişleterek ulusal ve evrensel anlamda topluma katkıda bulunacak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır.

Doktora Programı

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu programlar yeni orijinal sonuçların keşfedilerek bilim dünyasına sunulmasını hedeflemektedir. Doktora çalışmalarına ayrılan yeterli zaman dilimi içerisinde uluslararası düzeyde rekabetçi araştırma sonuçları elde edilmekte ve mesleğin gelecekteki liderleri eğitilmektedir. Program mezunlarının potansiyel iş imkânları arasında uluslararası akademik kariyer, araştırma ve geliştirme kuruluşlarında lider pozisyonda çalışma ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinde girişimci iş kuruculukları vardır. Doktora programı adaylarının ilişkili lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir (Daha detaylı bilgi için ilgi programın Web sayfasını ziyaret etmeniz önerilir). Farklı dallarda diplomaya sahip adaylara gerekli görüldüğü takdirde alttan lisans dersi aldırılması gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü‘nü ziyaret edin.