Ders Tanımları

ELEC 100 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Elektrik Elektronik Mühendisliğinin (EEM) kısa tarihçesi; EEM Ders programının tanıtımı; EEM'nde uzmanlık alanlarının kısa tanıtımı; EEM'nde bazı güncel uygulamaların uzmanlık alanları ile örtüşümü; Sinyal ve Frekans kavramlarının tanıtımı; Uzmanlık alanlarından Sinyal İşleme, Elektronik, Haberleşme, Elektromanyetik ve Optik konularının ve bunların doğal uzantıları olan Mikro-Elektro-Mekanik sistemler, Network, Görüntü ve Video işleme, Lazerler ve Fotonik sistemler ve Biyomedikal gibi konuların uzmanları tarafından daha detaylı tanıtımları. EEM konularının anlaşılması ve derslerde yardımcı olması bakımından Matlab Programlama ortamı ve dili dönem boyunce örnekler, ödevler ve sınavlar eşliğinde kapsanacaktır
Credits: 3

ELEC 201 / İŞARETLER VE SİSTEMLER

Ayrık ve sürekli zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Zaman alanlı işaret gösterimi, doğrusal zaman değişimsiz (LTI) sistemlerin dürtüsel tepkisi ve evrişim. Sıklık alanlı işaret gösterimi, LTI sistemlerin sıklık tepkisi ve Fourier çözümlemesi. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin süzgeçlenmesi. Analog işaretlerin örneklenmesi ve ayrık zamanlı işlenmesi. Sürekli zamanlı LTI sistemlerin Laplace-dönüşüm alanlı çözümlenmesi. MATLAB ile alıştırmalar.
Credits: 4
Prerequisite: MATH 107 & MATH 106

ELEC 202 / DEVRE

DC Devreler; Temel Kavramlar; Temel Kanunlar; Analiz Metotları; Devre Teoremleri; İşlevsel Amplifikatörler; Kapasitörler ve İndüktörler; Birinci Derece Devreler; AC Devreler; Sinusoidler ve Fazörler; Sinusoidal Durağan Durum Analizi; AC Güç Analizi; Üç Aşamalı Devre; Mıknatıslı Bağlaşma Devreleri; Laplace Dönüşümü Uygulamaları;Frekans Tepkisi.
Credits: 4
Prerequisite: MATH 106 & MATH 107

ELEC 204 / SAYISAL SİSTEMLERİN TASARIMI

Bilgisayar donanım teknolojisi; sayısal donanım; Boole cebri; mantık fonksiyonları ve kapıları; doğal biçimler; Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi; Karnaugh haritaları; sayı sistemleri ve dönüşümleri; tümleyen aritmatik; toplayıcılar; giriş yol seçiciler; üç-durumlu çıkışlar; kodlayıcılar; çözücüler; ardışık mantık; iki durumlu elemanlar, ardışık devre analizleri; ardışık devre tasarımı; saklayıcılar ve sayıcılar; bellek ve prgramlanabilir mantık; merkezi işlem birimi; tasarım projesi.
Credits: 4

ELEC 206 / ELEKTROMANYETİZMA

Vektör alan teorisi, elektrostatik, Gauss yasası, Poisson denklemi, dielektrik malzemeler, elektrostatik enerji, sınır-değer problemleri, manyetostatik, Biot ve Savart yasası, Ampere yasası, manyetik kuvvetler ve malzemeler, manyetik enerji, elektromanyetik indüklenme, Faraday yasası, Maxwell denklemleri, Poynting teoremi.
Credits: 3
Prerequisite: PHYS. 102 and MATH. 203

ELEC 230 / MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA

Bu dersin amacı C/C++ programlama dillerini kullanarak mühendislik problemleri için çözüm oluşturabilme ve tasarım yapabilme yetisinin geliştirilmesidir. Ders öncelikle C ve C++ programlama dillerinin yazım kuralları, veri tipleri ve fonksiyon yazma, imleyiciler ve hafıza adresleme, diziler ve temel dizi işlemleri, obje temelli tasarım ve modüler programlama konularını ele alır. Ders ayrıca bu bilgilerin uygulaması olarak birçok numerik metod, mühendislik analiz ve tasarım problemleri ele almaktadır.
Credits: 3

ELEC 291 / YAZ STAJI I

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.
Credits: 0
ELEC 100

ELEC 301 / SİSTEMLER, KONTROL VE HABERLEŞME

Zaman Cevabı, DZD Sistemlerın Durağan-Durum Analizi ve Kararlılığı, Doğrusal Geribeslemeli Sitemler, Geribeslemenin Uygulamaları ve Sonuçları. Doğrusal geribeslemeli sistemlerin kök-yereğrisi analizi. Kök-yereğrisi kullanarak PID kontol tasarımı. Haberleşme temelleri. Genlik Modülasyonu. Sinüs biçimli AM için demodülasyon. Frekans-Ayrımlı-Çoğullama. Faz ve Frekans Modülasyonu. Sayısal Haberleşmeye Başlangıç. Darbe genlik modülasyonu. Zaman-Ayrımlı-Çoğullama.
Credits: 3

ELEC 303 / SAYISAL İŞARET İŞLEME

Zamanda ayrık Fourier dönüşümü ve örnekleme teoreminin tekrarı. Aradeğerleme ve örnek seyreltme. Frekans bölgesinde örnekleme. Ayrık Fourier dönüşümü ve FFT, FFT" nin hesaplanması, FFT kullanarak sinyallerin Fourier analizi, spektral kestirim ve pencereler. Z-dönüşümü, sayısal süzgeçleme, en küçük evreli sistemler ve genelleşmiş doğrusal evreli sistemler, sayısal süzgeçleme yapıları, Sonlu Dürtü Yanıtlı süzgeç tasarımı yöntemleri, Sonsuz Dürtü Yanıtlı süzgeç tasarımı yöntemleri.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201

ELEC 310 / MİKROELEKTRONİK AYGITLAR VE DEVRELER

Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler dersi, yarı-iletken malzemeler, elektronik aygıtlar (transistorler) ve analog elektronik devrelerin (analog yukseltecler) temel teorisi, çalışma prensipleri, tasarımı ve tasarım analizi üzerine bir giriş dersidir. Derste öğrenilen konuların uygulamaları derslere ek olarak her hafta yapılan problem çözme veya uygulamalı deneysel labaratuvar çalışmaları ile yapılmaktadır.
Credits: 4
Prerequisite: ELEC 201 & ELEC. 202

ELEC 311 / SAYISAL TÜMLEŞİK DEVRELER VE VLSI TASARIM

Sayısal tümleşik devrelerin temel teorisi, çalışma prensipleri, tasarımı ve tasarım analizi. CMOS üretim teknolojisi, CMOS aygıtlar, N/PMOS transistorler, CMOS mantıksal devreleri, tümleşik devreler üzerindeki arabağlantı kablolarının modellenmesi ve analizi. Tümleşik devre tasarımı, benzetimi ve serimi için geliştirilmiş yazılım araçlarının kullanılması. Sayısal tümleşik devrelerin, hız, güç tüketimi vb. tasarım metrikleri gözetilerek optimizasyonu.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 210 & ELEC 204

ELEC 312 / İLERİ ELEKTROMANYETİZMA

Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların iletkenler ve dielektrikler içerisinde ilerlemesi. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Elektromanyetik potansiyeller ve alanlar. Işıma teorisi. Elektrodinamik ve özel relativite teorisi.
Credits: 3
Prerequisite: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor

ELEC 313 / YARI-İLETKEN FİZİĞİ VE AYGITLARI

Yarı-iletkenlere giriş: Kristaller. Enerji bandları. Yük taşıyıcıları ve doping. Fermi enerji düzeyi. Taşıyıcıların mobiliteleri ve yaşam süreleri. Optik özellikler. Elektronik aygıtlar: p-n eklemleri. Diyotlar. Transistorlar. Opto-elektronik aygıtlar: LED"ler. Diyot lazerleri. Detektörler.
Credits: 3
Prerequisite: PHYS. 102 or consent of the instructor

ELEC 315 / ELEKTRONİK TASARIM

Aktif ve pasif devre elemanları. Güç üreteçleri, ses yükselticileri, radyo alıcıları, sıcaklık düzenleyicileri ve hareket algılayıcıları gibi çeşitli elektriksel ve elektronik aygıtların tasarımı ve yapımı. Elektronik devre tasarımının pratik yönleri. ( Temel elektrik kavramlarının PHYS 102 düzeyinde bilinmesi gereklidir.)
Credits: 3
Prerequisite: PHYS. 102 or consent of the instructor

ELEC 316 / ANALOG VE SAYISAL İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Rastgele Süreçler, Bilgi Kaynakları ve Kaynak Kodlaması, Analog İşaret İletimi ve Alımı: AM & FM, Analog İletim Sistemlerinde Gürültü Etkisi, Toplanır Beyaz Gauss Gürültülü Kanallarda Sayısal İletim, Taşıyıcı Modülasyonu. Bilgisayar yardımıyla tasarım yönelimli alıştırmalar.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201 and ENGR. 200

ELEC 317 / GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Gömülü sistemler tasarımına mikro-işlemci yapı ve işleyiş temelleri tabanlı bir giriş; donanım, yazılım ve fiziksel uygulamalar; veriyolu organizasyonu; komut kümesi; adresleme yöntemleri; saat ve zamanlama analizleri; iş kesme altprogramları; koşut zamanlılığın denetimi; bellek (RAM ve ROM); DMA, seri ve paralel giriş/çıkış; çevirici dili ile programlama.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 204 or consent of the instructor

ELEC 391 / YAZ STAJI II

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.
Credits: 0
Prerequisite: ELEC 291 or ENGR 291

ELEC 401 / MİKRODALGA ELEKTRONİĞİ

Yüksek-frekans tekniklerinin gereksinimi ve farklılıkları; Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalga yayılımı; Polarizasyon, faz hızı ve grup hızı tanımları; Yüksek-frekans devrelerin analiz yöntemleri; Yüksek-frekans devrelerinin Z, Y, ABCD ve S parametereleri kullanılarak tanımlanmaları; Yüksek-frekans iletim hatlarının analiz ve tasarımları; Uyumlama devre tasarımları; Mikrodalga pasif ve aktif devrelerin incelenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 206 or consent of the instructor

ELEC 403 / KATI HAL FİZİĞİ

Kristal yapıları. Ters örgü. Örgü dinamiği ve fononlar. Malzemelerin ısısal özellikleri. Elektron gazı. Fermi-Dirac istatistiği ve Fermi yüzeyi. Enerji bandları teorisi. Yarı-iletken fiziği ve özellikleri. Yarı-iletken aygıtlar.
Credits: 3
Prerequisite: PHYS. 102 or consent of the instructor

ELEC 404 / SAYISAL KONUŞMA VE SES İŞLEME

Ses ve konuşma sistemleri, fonetik ve fonoloji bilgisi, konuşma işareti özellikleri ve tanımları, perde ve formantların rolu, perde ölçekli ve zaman ölçekli konuşma değiştirmeleri, konuşma kodlama yöntemleri ve internet üzerinden konuşma iletişimi (VoIP) sistemleri, örgü ve konuşma tanıma ana yöntemleri, konuşma tanıma için arama algoritmaları.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201 or consent of the instructor

ELEC 405 / DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ

Doğrusal Cebir Tekrarı, Normal Matrisler, Karesel Biçimler ve Yarı-Kesin Matrısler, İçsel Çarpım ve Norm Uzayları, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemler için Durum Uzayı Betimlemeleri, Kontrol Edilebilirlik, Görünürlük, Kararlılık, Gerçekleştirme Teorisi.
Credits: 3
Prerequesties: ELEC 301 or ELEC 304

ELEC 406 / SAYISAL İMGE VE VİDEO İŞLEME

Çok boyutlu örnekleme teoreminin, örtüşmenin ve nicemlemenin tekrarı. Rengin, insan görme sisteminin, 2-D öbek dönüşümünün, DFT, DCT ve dalgacık, imge süzgeçleme, ayrıt sezimi, iyileştirme ve onarımın temelleri. Temel video dosyası biçimleri, değişik sayısal video uygulamaları için çözünürlükler ve bit hızları. 2D ve 3D modeller kullanılarak devinim çözümlemesi ve kestirimi. Gürültünün çıkarılması, binişmenin kaldırılması ve çözünürlük iyileştirmesi için devinimi dengelenmiş süzgeçleme yöntemleri. JPEG/JPEG2000 ve MPEG1/2 ve 4 ü de içeren sayısal imge ve video sıkıştırma yöntemleri ve standartları. İçeriğe bağlı imge ve video indeksleme ve MPEG-7.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 303

ELEC 408 / BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA

Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201 or consent of the instructor

ELEC 411 / SAYISAL İLETİŞİM

Olasılık teorisi, rasgele süreç, sayısal haberleşme sinyal ve sistemlerinin tanımlanması, sayısal kipleme çeşitleri, toplanır beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanallar için en iyi alıcılar, sınırlı bantlı kanallar için işaret tasarımı, simgeler arası girişim (ISI), ISI ve AWGN kanallarında en iyi alış, doğrusal denkleştirme, uyarlamalı denkleştirme, entropi ve kaynak kodlaması, kanal sığımı ve kodlaması
Credits: 3

ELEC 412 / İLERİ SAYISAL İŞLEME

Uyarlamali suzgecler, en kucuk ortalamala karesel hata, hizli algoritmalar, dizilim sinyal isleme, gozu kapali metotlar ve gozu kapali kanal saptamasi ve kestirimi icin kismi uzay metotlari, icbukey eniyilemesi ve bu metotun kullanildigi yerler, coklu hizda sinyal isleme metotlari ve suzgec kumeleri.
Credits: 3

ELEC 414 / KABLOSUZ HABERLEŞME

Hücresel haberleşme, kanal atama stratejileri, frekans tekrar kullanımı, frekans değiştirme stratejileri, girişim kaynakları, gezgin radyo yayılımı, büyük-ölçekli yol kaybı, küçük-ölçekli çokyollu sönümleme, gezgin radyo için modülasyon, çeşitleme birliştirme, kablosuz haberleşme için antenler ve çoklu erişim teknikleri, geçikmeye toleranslı ve toleranssız servisler için kablusuz sistem tasarımı, hata düzelten kodlayıcılar, ARQ yöntemleri, kablosuz ağlar, kablosuz sistem standartları: GSM, IS-95, cdma2000, W-CDMA, 3GPP2 1xEV-DO, 3GPP2 1xEV-DV, dördüncü nesil kablosuz sistem önerileri.
Credits: 3

ELEC 416 / BİLGİSAYAR AĞLARI


Credits: 3
Prerequisite: COMP. 132 or consent of the instructor

ELEC 417 / VLSI VE DİJİTAL TASARIM

Sayisal tumlestirilmis devrelerin tasarimina giris. Temel yapi taslari, CMOS evirici ve kombinezonsal mantik kapi devreleri. Ardisil mantik devrelerinin tasarimi. Aritmetik islem bloklari. Sayisal devrelerde zamanlama sorunlari ve cozumleri. Bellek devreleri ve bellek dizileri. Tasarim dogrulama ve sinama yontemleri. SPICE, MAGIC, IRSIM, OCTTOOLS gibi bilgisayar destekli tasarim araclari kullanilarak yapilan tasarim projeleri: Proje kapsami mimari tasarim, mantik tasarimi ve dogrulama, serim tasarimi ve test dizisi olusturulmasini icerecektir. Tasarlanan kirmiklar prototip uretimine gonderilebilir.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 311 or consent of the instructor

ELEC 421 / FOTONİK VE LASERLER

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, laser salınımı, laser sistemlerinin örnekleri, laserlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.
Credits: 3
Prerequisite: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

ELEC 422 / MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ

Mikrosistemler ve mikto-elektro-mekanik sistemler (MEMS) konusuna giriş; MEMS ile optik ile tümleşimi, mikroüretim teknikleri ve süreçleri; MEMS modelleme ve tasarım; tahrikleyici ve algılayıcı tasarımı; mekanik tasarım; temel optik sistem tasarımı; paketleme. Önemli optik MEMS uygulamalarının detaylı incelenmesi: tarayıcı sistemler (Göze takılan displayler, barkod tarayıcılar); projeksiyon sistemleri (DMD ve GLV); kızıl ötesi komera sistemleri; optik anahtarlama ve iletişim sistemleri.
Credits: 3

ELEC 423 / OPTİK BİLGİ İŞLEME

2 boyutlu doğrusal sistem teorisi ve 2-boyutlu Fourier dönüşümleri. Optik sinyal işlemede kullanılan integral dönüşümleri; Fiziksel optik ve dağıtım teorisinin temelleri; optik sistemlerde Fourier dönüşümleri ve görüntü oluşturma; Lazerli ve diğer kaynak kullanılan sistemler; Görüntü korelasyonu ve frekans analiz teknikleri; Girişim; Hologramlar; Üç boyutlu display teknolojileri.
Credits: 3

ELEC 424 / FİBER OPTİK İLETİŞİM

Fiber optik telekomünikasyon sistemlerine giriş. Fiber optik kabloların iletim özellikleri:zayıflama, kromatik saçılma, polarizasyon modunda saçılma, doğrusal olmayan etmenler. Optik yükselticiler. Lazerler ve foto-detektörler. Analog ve sayısal modülasyon yöntemleri: direk sezimleme, faz uyumlu eşzamanlı ve ara katlı sezimleme. Modülatör, verici ve alıcı tasarımı. Yoğun ve ultra-yoğun dalga boyu bölüşümlü çoğullama. İletim bozuklukları,gürültü, doğrusal olmayan olgular, saçılım dengeleme ve yönetimi, modelleme ve simülasyon. Fiber optic telekomunkiasyon ağları, VLSI entegre devrelerde optik bağlantılar.
Credits: 3
Prerequisite: (ELEC. 206 and ELEC. 316) or consent of the instructor

ELEC 425 / FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR

Fotonik malzeme ve aygıtların özellikleri ve uygulamaları; yarıiletkenler; foton alıcıları; ışık salan diyotlar; ışık algılama sistemlerinde gürültü; ışığın yönbağımlı ortamlardaki hareketi, Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, yalıtkan dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalgaların hareketi, dalga kılavuzlarında dağınımı, doğrusal olmayan malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüleri.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 206 and PHYS. 302

ELEC 427 / ANTENLER VE YAYINIM


Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 401 or consent of the instructor

ELEC 428 / KABLOSUZ AĞLAR

Kablosuz ağ uygulamaları, kablosuz kanal ve iletişim temelleri, ortam erişim kontrolü protokolü, yönlendirme protokolü, topoloji kontrolü, zaman senkronizasyonu, veri merkezli ağ, kablosuz haberleşme standartları.
Credits: 3

ELEC 429 / OPTİĞE GİRİŞ

Optik'in temelleri ve optik teknoloji uygulamaları. İşlenen konular: ışığın foton ve dalga yapısı; geometrik optik; optik cihazlar; elektro-manyetik dalga modeli; girişim ve girişim ölçerler; fiber optik; kırınım, kırınım ızgaraları, mikro-optik cihazlar; polarizasyon ve uygulamaları. Derste işlenen konuların gerçek hayat uygulamaları ile ilgili bir çok örnek verilecek ve gösterilecektir.Ayrıca öğrenciler ZEMAX tasarım yazılımını kullanarak kendi teleskoplarını tasarlayıp, yapacaklar, ve test edeceklerdir. ELEC 206 yardımcı olacaktır, şart değildir.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 206 or consent of the instructor

ELEC 430 / SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ

Parametre Kestirimi, Cramer-Rao Alt Sınırı, En Büyük Olabilirlik/ En Büyük Sonsal Kestirim, Olasılıksal En Küçük Kareler Kestirimi, Wienar ve Kalman Filtresi, Hipotez Sınaması, Sinyal Sezimi.
Credits: 3

ELEC 432 / MULTIMEDIA COMMUNICATIONS

Çokluortam (resim, video ve ses) kaynak kodlama ve sıkıştırma teknikleri ve standartları (MPEG, JPEG, H26X) özeti; Haberleşme ve ağ mimarilerinin özeti; Servis kalitesi, gecikme, seğirme, hız kontrolü, çizelgeleme, ve gerçek-zamanlı çokluortam iletimi için trafik mühendisliği; Gerçek zamanlı haberleşme teknikleri ve protokolleri, RTP/RTCP, IntServ, DiffServ, MPLS; İnternet, kablosuz kanallar, mobil hücresel ağlar, GSM, 3G, 4G kablosuz sistemler ve uydu ağlarında çokluortam gönderimi; Mevcut ve gelecek çokluortam haberleşme uygulamaları, VoIP, İnternet video konferans, SIP, IMS, video-on-demand, sayısal video yayın sistemleri, gerçek-zamanlı 3DTV iletimi; Çokluortam haberleşme üzerine araştırmaların mevcut durumu ve gelecek vizyonlar.
Credits: 3

ELEC 433 / KUVANTUM ELEKTRONİĞİ

Işık ve madde arasında kuvantum etkileşimleri ve gelişmiş fotonik cihazlar; kuvantum mekaniği, Schrödinger ve Heisenberg gösterimleri, harmonik salıngaç, Fermi?nin altın kuralı, uyarılı ışımanın yarı klasik teorisi, elektro-manyetik alan nicemlemesi, siyah cisimlerin ışınımı, kendiliğinden yayımın kuvantum teorisi, Rabi salınımları; yarıiletken lazer?ler, fotonik dalga kılavuzları, gürültü, ve ışık kipleyiciler.
Credits: 3

ELEC 437 / BİYOMEDİKAL OPTİK

Biyomedikal optik araştırmalarında kullanılan temel prensipler ve aygıtlar. Saçılım, soğurum, ışıma ve polarizasyon, ve bu özelliklerin biyomedikal tanı ve görüntülemede kullanımı. Işık-doku etkileşiminin modellenmesi. Balistik görütüleme ve mikroskopi. Optik koherans topografi. Optik biyosensörler.
Credits: 3

ELEC 441 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama.
Credits: 3
Prerequisite: CHBI. 204 or consent of the instructor

ELEC 491 / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir elektrik ve elektronik mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.
Credits: 4
Prerequisite: ELEC. 310 and ELEC. 304 and ELEC. 316

ELEC 492 / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.
Credits: 3

ELEC 501 / RASTGELE SÜREÇLER

Ayrık rasgele değişkenler, sürekli rasgele değişkenler, rasgele değişkenlerin fonksiyonları, çoklu rasgele değişkenler, vektör rasgele değişkenler, bağımsız rasgele değişkenler, çoklu rasgele değişkenlerin fonksiyonları, merkezi limit teoremi. Ayrık zamanlı rasgele süreçler, sürekli zamanlı rasgele süreçler, durağan rasgele süreçler, ergodik rasgele süreçler, öz ve karşılıklı ilinti fonksiyonları, spektral güç yoğunluğu; spektral kestirim, beyaz gürültü süreçleri, Markov zincirleri.
Credits: 3
Prerequisite: ENGR. 200 or consent of the instructor

ELEC 504 / SAYISAL KONUŞMA VE SES İŞLEME

Ses ve konuşma sistemleri, fonetik ve fonoloji bilgisi, konuşma işareti özellikleri ve tanımları, perde ve formantların rolu, perde ölçekli ve zaman ölçekli konuşma değiştirmeleri, konuşma kodlama yöntemleri ve internet üzerinden konuşma iletişimi (VoIP) sistemleri, örgü ve konuşma tanıma ana yöntemleri, konuşma tanıma için arama algoritmaları.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201 or consent of the instructor

ELEC 505 / DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ

Doğrusal Cebir Tekrarı, Normal Matrisler, Karesel Biçimler ve Yarı-Kesin Matrısler, İçsel Çarpım ve Norm Uzayları, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemler için Durum Uzayı Betimlemeleri, Kontrol Edilebilirlik, Görünürlük, Kararlılık, Gerçekleştirme Teorisi.
Credits: 3

ELEC 506 / SAYISAL İMGE VE VİDEO İŞLEME

Çok boyutlu örnekleme teoreminin, örtüşmenin ve nicemlemenin tekrarı. Rengin, insan görme sisteminin, 2-D öbek dönüşümünün, DFT, DCT ve dalgacık, imge süzgeçleme, ayrıt sezimi, iyileştirme ve onarımın temelleri. Temel video dosyası biçimleri, değişik sayısal video uygulamaları için çözünürlükler ve bit hızları. 2D ve 3D modeller kullanılarak devinim çözümlemesi ve kestirimi. Gürültünün çıkarılması, binişmenin kaldırılması ve çözünürlük iyileştirmesi için devinimi dengelenmiş süzgeçleme yöntemleri. JPEG/JPEG2000 ve MPEG1/2 ve 4 ü de içeren sayısal imge ve video sıkıştırma yöntemleri ve standartları. İçeriğe bağlı imge ve video indeksleme ve MPEG-7.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 303

ELEC 508 / BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA

Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.
Credits: 3

ELEC 511 / SAYISAL İLETİŞİM

İletişim işaretleri & sistemlerinin tanımlanması, sayısal kipleme çeşitleri, toplanır beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanallarda en iyi alış, sınırlı bantlı kanallar için işaret tasarımı, Nyquist ölçütleri, simgelerarası girişim (ISI), ISI ve AWGN kanallarda en iyi alış, doğrusal denkleştirme, karar geri besleme denkleştirme, uyarlamalı denkleştirme, kanal sığımı ve kodlaması, doğrusal öbek kodları, evrişimsel kodlar, çoklu kanallı ve çoklu taşıyıcılı sistemler, sayısal iletişim için spektrum yayılı işaretler, çok kullanıcılı iletişim. Bilgisayar yardımıyla tasarım yönelimli alıştırmalar.
Credits: 3

ELEC 512 / İLERİ SAYISAL İŞLEME

Uyarlamali suzgecler, en kucuk ortalamala karesel hata, hizli algoritmalar, dizilim sinyal isleme, gozu kapali metotlar ve gozu kapali kanal saptamasi ve kestirimi icin kismi uzay metotlari, icbukey eniyilemesi ve bu metotun kullanildigi yerler, coklu hizda sinyal isleme metotlari ve suzgec kumeleri.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 505 or consent of the instructor

ELEC 513 / BİLİŞİM KURAMI

Entropi, bağıl entropi ve karşılıklı bilgi miktarı; sonuşurda eşbölüntü kuramı; rastgele bir sürecin entropi hızları; veri sıkıştırma; Kolmogorov karmaşıklığı; kanal sığımı; ayrımsal entropi; Gauss kanalı; en yüksek entropi ve spektral kestirim; hız bozulum kuramı, ağ bilişim kuramı.
Credits: 3

ELEC 514 / KABLOSUZ HABERLEŞME

Hücresel haberleşme, kanal atama stratejileri, frekans tekrar kullanımı, frekans değiştirme stratejileri, girişim kaynakları, gezgin radyo yayılımı, büyük-ölçekli yol kaybı, küçük-ölçekli çokyollu sönümleme, gezgin radyo için modülasyon, çeşitleme birliştirme, kablosuz haberleşme için antenler ve çoklu erişim teknikleri, geçikmeye toleranslı ve toleranssız servisler için kablusuz sistem tasarımı, hata düzelten kodlayıcılar, ARQ yöntemleri, kablosuz ağlar, kablosuz sistem standartları: GSM, IS-95, cdma2000, W-CDMA, 3GPP2 1xEV-DO, 3GPP2 1xEV-DV, dördüncü nesil kablosuz sistem önerileri.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 511 or consent of the instructor

ELEC 517 / VLSI VE DİJİTAL TASARIM

Sayisal tumlestirilmis devrelerin tasarimina giris. Temel yapi taslari, CMOS evirici ve kombinezonsal mantik kapi devreleri. Ardisil mantik devrelerinin tasarimi. Aritmetik islem bloklari. Sayisal devrelerde zamanlama sorunlari ve cozumleri. Bellek devreleri ve bellek dizileri. Tasarim dogrulama ve sinama yontemleri. SPICE, MAGIC, IRSIM, OCTTOOLS gibi bilgisayar destekli tasarim araclari kullanilarak yapilan tasarim projeleri: Proje kapsami mimari tasarim, mantik tasarimi ve dogrulama, serim tasarimi ve test dizisi olusturulmasini icerecektir. Tasarlanan kirmiklar prototip uretimine gonderilebilir.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 311 or consent of the instructor

ELEC 518 / SAYISAL MODELLEME SİMÜLASYONU

Bu ders kapsamında, elektronik, elektro-mekanik, biyomedikal, otomotiv, sanal cerrahi, sanal gerçeklik, bilgisayar oyunu ve finansal sistemlerin matematiksel modellenmesi ve analizinde kullanılan numerik yöntemler ve hesap teknikleri öğrenilmektedir. Bu bağlamda, sistem işleyişini belirleyen denklem sistemlerinin sistematik olarak olusturulması, doğrusal ve doğrusal olmayan cebirsel denklem sistemleri ve doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemlerinin numerik yöntemlerle bligisayarda çözümü dersin konuları arasında yer alır. Derste oğrenilen yöntemler, MATLAB ortamında, elektronik, makina, kimya ve endüstri mühendisliğinden alınmış örnek problemler üzerinde uygulanırlar.
Credits: 3

ELEC 521 / FOTONİK VE LASERLER

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, laser salınımı, laser sistemlerinin örnekleri, laserlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 206 or PHYS. 302 or consent of the instructor

ELEC 522 / MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ

Mikrosistemler ve mikto-elektro-mekanik sistemler (MEMS) konusuna giriş; MEMS ile optik ile tümleşimi, mikroüretim teknikleri ve süreçleri; MEMS modelleme ve tasarım; tahrikleyici ve algılayıcı tasarımı; mekanik tasarım; temel optik sistem tasarımı; paketleme. Önemli optik MEMS uygulamalarının detaylı incelenmesi: tarayıcı sistemler (Göze takılan displayler, barkod tarayıcılar); projeksiyon sistemleri (DMD ve GLV); kızıl ötesi komera sistemleri; optik anahtarlama ve iletişim sistemleri.
Credits: 3

ELEC 523 / OPTİK BİLGİ İŞLEME

2 boyutlu doğrusal sistem teorisi ve 2-boyutlu Fourier dönüşümleri. Optik sinyal işlemede kullanılan integral dönüşümleri; Fiziksel optik ve dağıtım teorisinin temelleri; optik sistemlerde Fourier dönüşümleri ve görüntü oluşturma; Lazerli ve diğer kaynak kullanılan sistemler; Görüntü korelasyonu ve frekans analiz teknikleri; Girişim; Hologramlar; Üç boyutlu display teknolojileri.
Credits: 3
Prerequisite: (ELEC. 201 and ELEC. 429) or consent of the instructor

ELEC 524 / FİBER OPTİK İLETİŞİM


Credits: 3
Prerequisite: (ELEC. 206 and ELEC. 316) or consent of the instructor

ELEC 525 / FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR

Fotonik malzeme ve aygıtların özellikleri ve uygulamaları; yarıiletkenler; foton alıcıları; ışık salan diyotlar; ışık algılama sistemlerinde gürültü; ışığın yönbağımlı ortamlardaki hareketi, Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, yalıtkan dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalgaların hareketi, dalga kılavuzlarında dağınımı, doğrusal olmayan malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüleri.
Credits: 3
Prerequisite: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

ELEC 527 / ANTENLER VE YAYINIM


Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 401 or consent of the instructor

ELEC 528 / KABLOSUZ AĞLAR

Kablosuz ağ uygulamaları, kablosuz kanal ve iletişim temelleri, ortam erişim kontrolü protokolü, yönlendirme protokolü, topoloji kontrolü, zaman senkronizasyonu, veri merkezli ağ, kablosuz haberleşme standartları.
Credits: 3

ELEC 529 / OPTİK

Optik'in temelleri ve optik teknoloji uygulamaları. İşlenen konular: ışığın foton ve dalga yapısı; geometrik optik; optik cihazlar; elektro-manyetik dalga modeli; girişim ve girişim ölçerler; fiber optik; kırınım, kırınım ızgaraları, mikro-optik cihazlar; polarizasyon ve uygulamaları. Derste işlenen konuların gerçek hayat uygulamaları ile ilgili bir çok örnek verilecek ve gösterilecektir.Ayrıca öğrenciler ZEMAX tasarım yazılımını kullanarak kendi teleskoplarını tasarlayıp, yapacaklar, ve test edeceklerdir. ELEC 206 yardımcı olacaktır, şart değildir.
Credits: 3

ELEC 530 / SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ

Hipotez Sınaması, Sinyal Sezimi, Parametre Kestirimi, Cramer-Rao Alt Sınırı, En Büyük Olabilirlik/ En Büyük Sonsal Kestirim, Olasılıksal En Küçük Kareler Kestirimi ve Kalman Filtresi.
Credits: 3

ELEC 532 / MULTIMEDIA COMMUNICATIONS

Çokluortam (resim, video ve ses) kaynak kodlama ve sıkıştırma teknikleri ve standartları (MPEG, JPEG, H26X) özeti; Haberleşme ve ağ mimarilerinin özeti; Servis kalitesi, gecikme, seğirme, hız kontrolü, çizelgeleme, ve gerçek-zamanlı çokluortam iletimi için trafik mühendisliği; Gerçek zamanlı haberleşme teknikleri ve protokolleri, RTP/RTCP, IntServ, DiffServ, MPLS; İnternet, kablosuz kanallar, mobil hücresel ağlar, GSM, 3G, 4G kablosuz sistemler ve uydu ağlarında çokluortam gönderimi; Mevcut ve gelecek çokluortam haberleşme uygulamaları, VoIP, İnternet video konferans, SIP, IMS, video-on-demand, sayısal video yayın sistemleri, gerçek-zamanlı 3DTV iletimi; Çokluortam haberleşme üzerine araştırmaların mevcut durumu ve gelecek vizyonlar.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 406 or consent of the instructor

ELEC 533 / KUVANTUM ELEKTRONİĞİ

Işık ve madde arasında kuvantum etkileşimleri ve gelişmiş fotonik cihazlar; kuvantum mekaniği, Schrödinger ve Heisenberg gösterimleri, harmonik salıngaç, Fermi'nin altın kuralı, uyarılı ışımanın yarı klasik teorisi, elektro-manyetik alan nicemlemesi, siyah cisimlerin ışınımı, kendiliğinden yayımın kuvantum teorisi, Rabi salınımları; yarıiletken lazer?ler, fotonik dalga kılavuzları, gürültü, ve ışık kipleyiciler.
Credits: 3
Prerequisite: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor

ELEC 541 /


Credits: 3

ELEC 562 / MİKRO VE NANO İMALAT

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik
Credits: 3