ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

 
ELEC. 201 
İŞARETLER VE SİSTEMLER
Ayrık ve sürekli zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Zaman alanlı işaret gösterimi, doğrusal zaman değişimsiz (LTI) sistemlerin dürtüsel tepkisi ve evrişim. Sıklık alanlı işaret gösterimi, LTI sistemlerin sıklık tepkisi ve Fourier çözümlemesi. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin süzgeçlenmesi. Analog işaretlerin örneklenmesi ve ayrık zamanlı işlenmesi. Sürekli zamanlı LTI sistemlerin Laplace-dönüşüm alanlı çözümlenmesi. MATLAB ile alıştırmalar.
Kredi: 4   Önkoşullar: MATH. 107
 
ELEC. 202 
DEVRE ANALİZİ
Devre teorisi ve analizine giriş. Analog ve dijital devreler. 1. ve 2. derece devreler. Laplas dönüşümleri, durağan ve geçici durum devre cevabı; filtre tasarımları. Laboratuar deneyleri.
Kredi: 4   Önkoşullar: ELEC. 201
 
ELEC. 204 
SAYISAL SİSTEMLERİN TASARIMI
Bilgisayar donanım teknolojisi; sayısal donanım; Boole cebri; mantık fonksiyonları ve kapıları; doğal biçimler; Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi; Karnaugh haritaları; sayı sistemleri ve dönüşümleri; tümleyen aritmatik; toplayıcılar; giriş yol seçiciler; üç-durumlu çıkışlar; kodlayıcılar; çözücüler; ardışık mantık; iki durumlu elemanlar, ardışık devre analizleri; ardışık devre tasarımı; saklayıcılar ve sayıcılar; bellek ve prgramlanabilir mantık; merkezi işlem birimi; tasarım projesi.
Kredi: 4   Önkoşullar: COMP. 131
 
ELEC. 206 
ELEKTROMANYETİZMA
Vektör alan teorisi, elektrostatik, Gauss yasası, Poisson denklemi, dielektrik malzemeler, elektrostatik enerji, sınır-değer problemleri, manyetostatik, Biot ve Savart yasası, Ampere yasası, manyetik kuvvetler ve malzemeler, manyetik enerji, elektromanyetik indüklenme, Faraday yasası, Maxwell denklemleri, Poynting teoremi.
Kredi: 3   Önkoşullar: (PHYS. 102 and MATH. 203)
 
ELEC. 303 
SAYISAL İŞARET İŞLEME
Zamanda ayrık Fourier dönüşümü ve örnekleme teoreminin tekrarı. Aradeğerleme ve örnek seyreltme. Frekans bölgesinde örnekleme. Ayrık Fourier dönüşümü ve FFT, FFT" nin hesaplanması, FFT kullanarak sinyallerin Fourier analizi, spektral kestirim ve pencereler. Z-dönüşümü, sayısal süzgeçleme, en küçük evreli sistemler ve genelleşmiş doğrusal evreli sistemler, sayısal süzgeçleme yapıları, Sonlu Dürtü Yanıtlı süzgeç tasarımı yöntemleri, Sonsuz Dürtü Yanıtlı süzgeç tasarımı yöntemleri.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 201 
 
ELEC. 304 
SİSTEMLER VE KONTROL
Durum uzayı tanımlamaları ve aktarım fonksiyonları kullanarak dinamik sistem modellenmesi. Dinamik yanıt analizi. Geribeslemeli kontrol teorisi.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 202
 
ELEC. 310 
MİKROELEKTRONİK AYGITLAR VE DEVRELER
Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler dersi, yarı-iletken malzemeler, elektronik aygıtlar (transistorler) ve analog elektronik devrelerin (analog yukseltecler) temel teorisi, çalışma prensipleri, tasarımı ve tasarım analizi üzerine bir giriş dersidir. Derste öğrenilen konuların uygulamaları derslere ek olarak her hafta yapılan problem çözme veya uygulamalı deneysel labaratuvar çalışmaları ile yapılmaktadır.
Kredi: 4   Önkoşullar: ELEC. 202
 
ELEC. 311 
SAYISAL TÜMLEŞİK DEVRELER
Bu ders sayısal elektronik ve tümleşik devrelerin temel teorisi, çalışma prensipleri, tasarımı ve tasarım analizi üzerine bir giriş dersidir. Bu ders konuları için, şu an dünyada tasarlanan ve üretilen sayısal elektronik tümleşik deverelerin % 99 dan fazlası için kullanılan CMOS teknolojisi baz alınmaktadır. Ders konuları arasında sayısal elektronik devre tasarımının temellerinin yanısıra, CMOS aygıtlar (N/PMOS transistorler) ve üretim teknolojisi, CMOS mantıksal devreleri ve tümleşik devreler üzerindeki arabağlantı kablolarının modellenmesi ve analizi yer almaktadır. Derste öğrenilen konuların uygulamaları derslere ek olarak her hafta yapılan problem çözme çalışmalarında, tümleşik devre tasarımı, benzetimi ve serimi için geliştirilmiş yazılım araçlarının kullanılması ile yapılmaktadır.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 310
 
ELEC. 312 
İLERİ ELEKTROMANYETİZMA
Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların iletkenler ve dielektrikler içerisinde ilerlemesi. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Elektromanyetik potansiyeller ve alanlar. Işıma teorisi. Elektrodinamik ve özel relativite teorisi.
Kredi: 3   Önkoşullar: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor
 
ELEC. 313 
YARI-İLETKEN FİZİĞİ VE AYGITLARI
Yarı-iletkenlere giriş: Kristaller. Enerji bandları. Yük taşıyıcıları ve doping. Fermi enerji düzeyi. Taşıyıcıların mobiliteleri ve yaşam süreleri. Optik özellikler. Elektronik aygıtlar: p-n eklemleri. Diyotlar. Transistorlar. Opto-elektronik aygıtlar: LED"ler. Diyot lazerleri. Detektörler.
Kredi: 3   Önkoşullar: PHYS. 102 or consent of the instructor
 
ELEC. 315 
ELEKTRONİK TASARIM
Aktif ve pasif devre elemanları. Güç üreteçleri, ses yükselticileri, radyo alıcıları, sıcaklık düzenleyicileri ve hareket algılayıcıları gibi çeşitli elektriksel ve elektronik aygıtların tasarımı ve yapımı. Elektronik devre tasarımının pratik yönleri. ( Temel elektrik kavramlarının PHYS 102 düzeyinde bilinmesi gereklidir.)
Kredi: 3   Önkoşullar: PHYS. 102 or consent of the instructor 
 
ELEC. 316 
ANALOG VE SAYISAL İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Rastgele Süreçler, Bilgi Kaynakları ve Kaynak Kodlaması, Analog İşaret İletimi ve Alımı: AM & FM, Analog İletim Sistemlerinde Gürültü Etkisi, Toplanır Beyaz Gauss Gürültülü Kanallarda Sayısal İletim, Taşıyıcı Modülasyonu. Bilgisayar yardımıyla tasarım yönelimli alıştırmalar.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 201 and ENGR. 200
 
ELEC. 317 
MİKRO-İŞLEMCİLER
Mikro-işlemci yapı ve işleyiş temelleri; veriyolu organizasyonu; komut kümesi; adresleme yöntemleri; saat ve zamanlama analizleri; iş kesme altprogramları; bellek (RAM ve ROM); DMA, seri ve parallel giriş/çıkış; çevirici dili ile programlama.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 204 or consent of the instructor 
 
ELEC. 350 
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Kredi: 3  
 
ELEC. 351 
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Kredi: 3  
 
ELEC. 390 
BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 
 
Kredi: 3  
 
ELEC. 395 
BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 
 
Kredi: 1.5  
 
ELEC. 401 
MİKRODALGA ELEKTRONİĞİ
Yüksek-frekans tekniklerinin gereksinimi ve farklılıkları; Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalga yayılımı; Polarizasyon, faz hızı ve grup hızı tanımları; Yüksek-frekans devrelerin analiz yöntemleri; Yüksek-frekans devrelerinin Z, Y, ABCD ve S parametereleri kullanılarak tanımlanmaları; Yüksek-frekans iletim hatlarının analiz ve tasarımları; Uyumlama devre tasarımları; Mikrodalga pasif ve aktif devrelerin incelenmesi. 
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 206 or consent of the instructor
 
ELEC. 403 
KATI HAL FİZİĞİ
Kristal yapıları. Ters örgü. Örgü dinamiği ve fononlar. Malzemelerin ısısal özellikleri. Elektron gazı. Fermi-Dirac istatistiği ve Fermi yüzeyi. Enerji bandları teorisi. Yarı-iletken fiziği ve özellikleri. Yarı-iletken aygıtlar. 
Kredi: 3   Önkoşullar: PHYS. 102 or consent of the instructor
 
ELEC. 404 
SAYISAL KONUŞMA VE SES İŞLEME 
Ses ve konuşma sistemleri, fonetik ve fonoloji bilgisi, konuşma işareti özellikleri ve tanımları, perde ve formantların rolu, perde ölçekli ve zaman ölçekli konuşma değiştirmeleri, konuşma kodlama yöntemleri ve internet üzerinden konuşma iletişimi (VoIP) sistemleri, örgü ve konuşma tanıma ana yöntemleri, konuşma tanıma için arama algoritmaları.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 201 or consent of the instructor
 
ELEC. 405 
DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ
Doğrusal Cebir Tekrarı, Normal Matrisler, Karesel Biçimler ve Yarı-Kesin Matrısler, İçsel Çarpım ve Norm Uzayları, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemler için Durum Uzayı Betimlemeleri, Kontrol Edilebilirlik, Görünürlük, Kararlılık, Gerçekleştirme Teorisi.
Kredi: 3   Önkoşullar: consent of the instructor
 
ELEC. 406 
SAYISAL İMGE VE VİDEO İŞLEME
Çok boyutlu örnekleme teoreminin, örtüşmenin ve nicemlemenin tekrarı. Rengin, insan görme sisteminin, 2-D öbek dönüşümünün, DFT, DCT ve dalgacık, imge süzgeçleme, ayrıt sezimi, iyileştirme ve onarımın temelleri. Temel video dosyası biçimleri, değişik sayısal video uygulamaları için çözünürlükler ve bit hızları. 2D ve 3D modeller kullanılarak devinim çözümlemesi ve kestirimi. Gürültünün çıkarılması, binişmenin kaldırılması ve çözünürlük iyileştirmesi için devinimi dengelenmiş süzgeçleme yöntemleri. JPEG/JPEG2000 ve MPEG1/2 ve 4 ü de içeren sayısal imge ve video sıkıştırma yöntemleri ve standartları. İçeriğe bağlı imge ve video indeksleme ve MPEG-7.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 303
 
ELEC. 408 
BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA
Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 201 or consent of the instructor 
 
ELEC. 411 
SAYISAL İLETİŞİM
İletişim işaretleri & sistemlerinin tanımlanması, sayısal kipleme çeşitleri, toplanır beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanallarda en iyi alış, sınırlı bantlı kanallar için işaret tasarımı, Nyquist ölçütleri, simgelerarası girişim (ISI), ISI ve AWGN kanallarda en iyi alış, doğrusal denkleştirme, karar geri besleme denkleştirme, uyarlamalı denkleştirme, kanal sığımı ve kodlaması, doğrusal öbek kodları, evrişimsel kodlar, çoklu kanallı ve çoklu taşıyıcılı sistemler, sayısal iletişim için spektrum yayılı işaretler, çok kullanıcılı iletişim. Bilgisayar yardımıyla tasarım yönelimli alıştırmalar.
Kredi: 3   Önkoşullar: consent of the instructor
 
ELEC. 412 
İLERİ SAYISAL İŞLEME 
Uyarlamali suzgecler, en kucuk ortalamala karesel hata, hizli algoritmalar, dizilim sinyal isleme, gozu kapali metotlar ve gozu kapali kanal saptamasi ve kestirimi icin kismi uzay metotlari, icbukey eniyilemesi ve bu metotun kullanildigi yerler, coklu hizda sinyal isleme metotlari ve suzgec kumeleri. 
Kredi: 3   Önkoşullar: consent of the instructor 
 
ELEC. 414 
KABLOSUZ HABERLEŞME 
Hücresel haberleşme, kanal atama stratejileri, frekans tekrar kullanımı, frekans değiştirme stratejileri, girişim kaynakları, gezgin radyo yayılımı, büyük-ölçekli yol kaybı, küçük-ölçekli çokyollu sönümleme, gezgin radyo için modülasyon, çeşitleme birliştirme, kablosuz haberleşme için antenler ve çoklu erişim teknikleri, geçikmeye toleranslı ve toleranssız servisler için kablusuz sistem tasarımı, hata düzelten kodlayıcılar, ARQ yöntemleri, kablosuz ağlar, kablosuz sistem standartları: GSM, IS-95, cdma2000, W-CDMA, 3GPP2 1xEV-DO, 3GPP2 1xEV-DV, dördüncü nesil kablosuz sistem önerileri.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 411 or consent of the instructor 
 
ELEC. 416 
BİLGİSAYAR AĞLARI 
 
Kredi: 3   Önkoşullar: COMP. 132 or consent of the instructor
 
ELEC. 417 
VLSI VE DİJİTAL TASARIM 
Sayisal tumlestirilmis devrelerin tasarimina giris. Temel yapi taslari, CMOS evirici ve kombinezonsal mantik kapi devreleri. Ardisil mantik devrelerinin tasarimi. Aritmetik islem bloklari. Sayisal devrelerde zamanlama sorunlari ve cozumleri. Bellek devreleri ve bellek dizileri. Tasarim dogrulama ve sinama yontemleri. SPICE, MAGIC, IRSIM, OCTTOOLS gibi bilgisayar destekli tasarim araclari kullanilarak yapilan tasarim projeleri: Proje kapsami mimari tasarim, mantik tasarimi ve dogrulama, serim tasarimi ve test dizisi olusturulmasini icerecektir. Tasarlanan kirmiklar prototip uretimine gonderilebilir.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 311 or consent of the instructor 
 
ELEC. 421 
FOTONİK VE LASERLER
Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, laser salınımı, laser sistemlerinin örnekleri, laserlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.
Kredi: 3   Önkoşullar: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor 
 
ELEC. 422 
MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ 
Mikrosistemler ve mikto-elektro-mekanik sistemler (MEMS) konusuna giriş; MEMS ile optik ile tümleşimi, mikroüretim teknikleri ve süreçleri; MEMS modelleme ve tasarım; tahrikleyici ve algılayıcı tasarımı; mekanik tasarım; temel optik sistem tasarımı; paketleme. Önemli optik MEMS uygulamalarının detaylı incelenmesi: tarayıcı sistemler (Göze takılan displayler, barkod tarayıcılar); projeksiyon sistemleri (DMD ve GLV); kızıl ötesi komera sistemleri; optik anahtarlama ve iletişim sistemleri.
Kredi: 3   Önkoşullar:
 
ELEC. 423 
OPTİK BİLGİ İŞLEME
2 boyutlu doğrusal sistem teorisi ve 2-boyutlu Fourier dönüşümleri. Optik sinyal işlemede kullanılan integral dönüşümleri; Fiziksel optik ve dağıtım teorisinin temelleri; optik sistemlerde Fourier dönüşümleri ve görüntü oluşturma; Lazerli ve diğer kaynak kullanılan sistemler; Görüntü korelasyonu ve frekans analiz teknikleri; Girişim; Hologramlar; Üç boyutlu display teknolojileri. 
Kredi: 3   Önkoşullar: (ELEC. 201 and ELEC. 429) or consent of the instructor
 
ELEC. 424 
FİBER OPTİK İLETİŞİM 
Fiber optik telekomünikasyon sistemlerine giriş. Fiber optik kabloların iletim özellikleri:zayıflama, kromatik saçılma, polarizasyon modunda saçılma, doğrusal olmayan etmenler. Optik yükselticiler. Lazerler ve foto-detektörler. Analog ve sayısal modülasyon yöntemleri: direk sezimleme, faz uyumlu eşzamanlı ve ara katlı sezimleme. Modülatör, verici ve alıcı tasarımı. Yoğun ve ultra-yoğun dalga boyu bölüşümlü çoğullama. İletim bozuklukları,gürültü, doğrusal olmayan olgular, saçılım dengeleme ve yönetimi, modelleme ve simülasyon. Fiber optic telekomunkiasyon ağları, VLSI entegre devrelerde optik bağlantılar. 
Kredi: 3   Önkoşullar: (ELEC. 206 and ELEC. 316) or consent of the instructor
 
ELEC. 425 
FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR
Fotonik malzeme ve aygıtların özellikleri ve uygulamaları; yarıiletkenler; foton alıcıları; ışık salan diyotlar; ışık algılama sistemlerinde gürültü; ışığın yönbağımlı ortamlardaki hareketi, Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, yalıtkan dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalgaların hareketi, dalga kılavuzlarında dağınımı, doğrusal olmayan malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüleri.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 206 or PHYS. 302 
 
ELEC. 427 
ANTENLER VE YAYINIM 
 
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 401 or consent of the instructor 
 
ELEC. 428 
KABLOSUZ AĞLAR
Kablosuz ağ uygulamaları, kablosuz kanal ve iletişim temelleri, ortam erişim kontrolü protokolü, yönlendirme protokolü, topoloji kontrolü, zaman senkronizasyonu, veri merkezli ağ, kablosuz haberleşme standartları.
Kredi: 3   Önkoşullar: consent of the instructor
 
ELEC. 429 
OPTİĞE GİRİŞ
Optik'in temelleri ve optik teknoloji uygulamaları. İşlenen konular: ışığın foton ve dalga yapısı; geometrik optik; optik cihazlar; elektro-manyetik dalga modeli; girişim ve girişim ölçerler; fiber optik; kırınım, kırınım ızgaraları, mikro-optik cihazlar; polarizasyon ve uygulamaları. Derste işlenen konuların gerçek hayat uygulamaları ile ilgili bir çok örnek verilecek ve gösterilecektir.Ayrıca öğrenciler ZEMAX tasarım yazılımını kullanarak kendi teleskoplarını tasarlayıp, yapacaklar, ve test edeceklerdir. ELEC 206 yardımcı olacaktır, şart değildir.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 206 or consent of the instructor
 
ELEC. 430 
SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ
Hipotez Sınaması, Sinyal Sezimi, Parametre Kestirimi, Cramer-Rao Alt Sınırı, En Büyük Olabilirlik/ En Büyük Sonsal Kestirim, Olasılıksal En Küçük Kareler Kestirimi ve Kalman Filtresi.
Kredi: 3   Önkoşullar: consent of the instructor
 
ELEC. 432 
MULTIMEDIA COMMUNICATIONS
Çokluortam (resim, video ve ses) kaynak kodlama ve sıkıştırma teknikleri ve standartları (MPEG, JPEG, H26X) özeti; Haberleşme ve ağ mimarilerinin özeti; Servis kalitesi, gecikme, seğirme, hız kontrolü, çizelgeleme, ve gerçek-zamanlı çokluortam iletimi için trafik mühendisliği; Gerçek zamanlı haberleşme teknikleri ve protokolleri, RTP/RTCP, IntServ, DiffServ, MPLS; İnternet, kablosuz kanallar, mobil hücresel ağlar, GSM, 3G, 4G kablosuz sistemler ve uydu ağlarında çokluortam gönderimi; Mevcut ve gelecek çokluortam haberleşme uygulamaları, VoIP, İnternet video konferans, SIP, IMS, video-on-demand, sayısal video yayın sistemleri, gerçek-zamanlı 3DTV iletimi; Çokluortam haberleşme üzerine araştırmaların mevcut durumu ve gelecek vizyonlar.
Kredi: 3   Önkoşullar: ELEC. 416 or consent of the instructor 
 
ELEC. 433 
KUVANTUM ELEKTRONİĞİ
Işık ve madde arasında kuvantum etkileşimleri ve gelişmiş fotonik cihazlar; kuvantum mekaniği, Schrödinger ve Heisenberg gösterimleri, harmonik salıngaç, Fermi?nin altın kuralı, uyarılı ışımanın yarı klasik teorisi, elektro-manyetik alan nicemlemesi, siyah cisimlerin ışınımı, kendiliğinden yayımın kuvantum teorisi, Rabi salınımları; yarıiletken lazer?ler, fotonik dalga kılavuzları, gürültü, ve ışık kipleyiciler.
Kredi: 3   Önkoşullar: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor
 
ELEC. 441 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ 
Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.
Kredi: 3   Önkoşullar: CHBI. 204 or consent of the instructor
 
ELEC. 450 
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Kredi: 3  
 
ELEC. 451 
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Kredi: 3  
 
ELEC. 491 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I 
Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir elektrik ve elektronik mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.
Kredi: 4   Önkoşullar: ELEC. 310 and ELEC. 304 and ELEC. 316
 
ELEC. 492 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir. 
Kredi: 3